Nákupní řád

1. Obecné

Na veškeré současné i budoucí vztahy mezi kupujícím, zákazníkem internetového obchodu moto-prodejna.cz, a prodávajícím ( provozovatelem internetového obchodu moto-prodejna.cz ) platí zde uvedené podmínky. Jakékoli změny obchodních podmínek mezi kupujícím a prodávajícím musí být učiněny písemně. Objednáním a zakoupením zboží na moto-prodejna.cz vzniká mezi kupujícím a prodávajícím právně závazná kupní smlouva.

2. Objednávky

Kupující se zavazuje k odebrání a zaplacení veškerého zboží objednaného přes elektronický obchod moto-prodejna.cz nebo objednaného e-mailem zaslaným na adresu info@moto-prodejna.cz. Prodávající se nezavazuje dodat objednané zboží, pokud dodání brání okolnosti ( např. objednaný produkt již nemá prodávající skladem ). Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za vyobrazení zboží, popis zboží a dostupnost zboží. Neručíme ani za chyb v textech.

3. Dodávka zboží kupujícímu

Dodací lhůta je 14 dní. Tato lhůta je pro prodávajícího nezávazná. Zásilky jsou prodávajícím předávány České poště k doručení kupujícímu. Prodávající však může v odůvodněných případech využít i jinou přepravní společnost. O využití jiné přepravní společnosti není prodávající povinen informovat kupujícího. Prodávající zajišuje pojištění všech zásilek. Nepředvídatelné překážky v dodání opravňují prodávajícího k částečnému nebo úplnému zrušení objednávky.

4. Cena zboží

Prodejní ceny uvedené v elektronickém obchodě odpovídají nákladům prodávajícího a jsou závazná pro obě strany. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.

5. Platební podmínky

Platba za objednané zboží musí být provedena v plné výši. Při zaslání zboží odběrateli na dobírku hradí kupující zboží přepravci před převzetím zboží od přepravce. Při platbě předem ( tzv. předplatba ) a platbě pomocí platebního systému PayPal musí být platba připsána na účet prodávajícího před předáním zboží přepravci.

6. Převod vlastnictví zboží

Veškeré prodávajícím dodané zboží zůstává do úplné zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

7. Zasílání zboží kupujícímu, reklamace poškození zásilky během přepravy

Poštovné a balné pro zasílání do České republiky je 95 Kč. Výjimku tvoří objednávky s celkovou cenou objednaného zboží nad 2500 Kč, ke kterým se poštovné a balné nepřipočítává. Při platbě na dobírku je k objednávce připočítán příplatek 50 Kč. Jakékoli poškození zásilky během přepravy je třeba ohlásit přepravci ( České poště ) a zároveň neprodleně informovat prodávajícího na info@moto-prodejna.cz . Při vrácení poškozené zásilky kupujícím bez předchozího konzultace s prodávajícím zaniká kupujícímu nárok na náhradu škody.

8. Reklamace obsahu zásilky

Reklamace obsahu zásilky může být kupujícím uplatněna do 7-mi dní po doručení zásilky kupujícímu. Reklamaci kupující oznámí prodávajícímu na info@moto-prodejna.cz . Prodávající zašle kupujícímu chybějící zboží nebo vrátí kupujícímu kupní cenu chybějícího zboží.

9. Záruka na zboží, uplatnění reklamace

Na dodávané zboží poskytuje prodávající záruku v takovém rozsahu, v jakém dodavatelé poskytují záruku prodávajícímu. Zpravidla je záruční lhůta na zboží 24 měsíců od data nákupu. Záruční lhůta na servisní úkony je 6 měsíců od provedení servisního úkonu. Záruka se nevztahuje na použité zboží ( starší díly ) a zlevněné zboží. O vrácení zboží a uplatnění záruky je třeba nás před odesláním zboží upozornit na info@moto-prodejna.cz. Vracené zboží musí kupující zaslat prodávajícímu nepoškozené, nepoužité, zabalené v originálním balení V rámci záruky na zboží dodáme jako náhradu stejné zboží nebo vrátíme kupní cenu.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od kupní slmouvy poskytuje prodávající po dobu 4 kalendářních týdnů od dodání. Lhůta začíná datem převzetí zboží kupujícím od přepravce. Kupující je povinen předem oznámit prodávajícímu vrácení zásilky na info@moto-prodejna.cz . V případě zrušení objednávky jsou stornovány veškeré úkony spojené s objednávkou. Pokud bude zboží vráceno pouze částečně, použité nebo poškozené, je kupující povinen uhradit prodávajícímu hodnotu chybějícího a poškozeného zboží. Kupující hradí prodávajícímu náklady na dopravu zboží kupujícímu i další náklady vzniklé prodávajícímu zrušením objednávky kupujícím.

11. Vrácení zboží prodávajícímu

K vrácení zboží prodávajícímu dochází z důvodu uplatnění reklamace nebo zrušení objednávky kupujícím. Vracené zboží musí být zabaleno stejným způsobem jakým bylo expedováno. Kupující je povinen předem oznámit prodávajícímu vrácení zásilky na info@moto-prodejna.cz . Zboží je ( po předchozím oznámení této skutečnosti na info@moto-prodejna.cz ) možno vrátit na adresu:
Ost2rad GmbH & Co. KG
Neuheider Straße 75
08304 Schönheide
Deutschland
E-mail: info@moto-prodejna.cz jako obyčejný balík, ne dobírku. Kupní cenu převede prodávající kupujícímu na bankovní účet. Poštovné a balné, a příplatek za dobírku prodávající kupujícímu nevrací. Svévolně vrácené zásilky nebudou prodávajícím převzaty. Všechny objednávky se řídí našimi obchodními podmínkami a zákonnými ustanoveními EU. Nákupem nebo objednávkou vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami.